Auktoriserade översättningar till finska från svenska
Translations to Finnish from English and Swedish


Auktoriserade översättningar till finska/Translations to Finnish
Hemsida för

FIELDLAND PRODUCTIONS
- Översättningar till finska från svenska och engelska -

(Senast uppdaterad 2021-01-19)

Så här ser mitt arbetsrum ut

Innehållsförteckning

1. Välkommen till Fieldland Productions!
2. Information på svenska
3. Prislista på tjänster
4. Summary in English

1. Välkommen till Fieldland Productions!

Detta är Fieldland Productions, min enskilda firmas hemsida.
Jag heter ERKKI PELTOMAA och översätter från
svenska (auktoriserad) och engelska till finska.
Min specialitet är tekniska manualer och mina
specialområden är stereo- och videoteknik samt
fotografi och datateknik och övrig hemelektronik.

Fieldland Productions
Erkki Peltomaa
Öhmans väg 9
134 40 Gustavsberg
Tfn + fax : +46 8 574 00 445
E-mail: erkkip81@gmail.com
www.fieldland.se

Så här ser mitt arbetsrum ut...

2. Information på svenska

Jag översätter på heltid sedan 1996 när jag fick min auktorisation i
Sverige från svenska till finska. Min auktorisation i Finland från svenska
till finska fick jag 1993. Dessutom har jag en fil.kand-examen vid Åbo
finska universitet 1989 med engelska som huvudämne.

I början av 90-talet gick jag en tvåårig översättarutbildning vid
Stockholms universitet med inriktning från svenska till finska.
Samtidigt gick jag en tvåårig nordisk konferenstolkutbildning som
bestod av tolkning från svenska, norska och danska till finska.
Dessutom har jag kompletterat min utbildning med olika specialkurser
för översättare inom juridik, ekonomi och språkriktighet.

Med åren har jag skaffat mig ett omfattande refensbibliotek
från ganska många områden även om Internet hela tiden
blir bättre i detta avseende.


3. Prislista på tjänster

Denna prislista på tjänster gäller tills vidare.
Alla priser exklusive moms:

Översättning per ord i originalet enligt överenskommelse beroende på svårighetsgraden m.m.
Språkgranskning per timme 450 kr
Andra arbeten per timme 450 kr
Express-tillägg 100 % (för leverans inom 48 timmar)
Minimumdebitering 450 kr

En omgång korrläsning ingår i priserna efter att ni själva har monterat in översättningen.

Om originaltexten levereras i tryckt form räknas ordantalet i originalet på följande sätt:

Ordantal i översättningen (från svenska) x 1,3
Ordantal i översättningen (från engelska) x 1,4

F-skattesedel finns
Organisationsnummer: 500827-1537
VAT-nummer: SE500827153701


4. Summary in English

I have worked as a professional translator since 1996 and translate
from English and Swedish to Finnish, specializing in consumer
electronics (main subject areas stereo, video, camera and computer
manuals). I have lived in Stockholm, Sweden, since 1979.

The enclosed price list is valid until further notice. All prices are in
Swedish crowns and exclusive of Swedish VAT.

Price list:
Translation charge per word in source language beginning from SEK 1.40
Proofreading per hour SEK 450
For rush work (48 hours turnaround) add 100 %
Minimum charge SEK 450
Other services per hour SEK 450

The prices are inclusive of proof-reading after installation of text by you.

VAT number: SE500827153701

Fiedland Productions
Erkki Peltomaa
Öhmans väg 9, SE-134 40 GUSTAVSBERG, Sweden
Tel: +46 70 274 15 34
Email: erkkip81@gmail.com
Web site: www.fieldland.se